Naar inhoud
Gemeente Mol

Bevoegdheidsverdeling en samenstelling nieuwe bestuursploeg bekendgemaakt

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 5 november 2018

Op zaterdag 3 november stelde de nieuwe bestuursploeg voor 2019 – 2024 zich voor. CD&V en N-VA zullen onze gemeente de komende zes jaar besturen met een college samengesteld uit vijf vrouwen en vijf mannen. Wim Caeyers (CD&V) wordt burgemeester, André Verbeke (N-VA) eerste schepen.

Op maandag 7 januari vindt de installatievergadering van de nieuwe bestuursploeg plaats. Afgelopen zaterdag werd de bevoegdheidsverdeling al bekendgemaakt:

 

Wim Caeyers, burgemeester (CD&V)

 • Burgerlijke stand
 • Dienstverlening en communicatie
 • Erediensten (vanaf 1 april 2023 Frederik Loy)
 • Patrimonium
 • Personeel
 • Seniorenzorg (vanaf 1 januari 2022 Lotte Vreys)
 • Veiligheid (politie, brandweer, noodplanning, nucleaire zaken)

 

André Verbeke, eerste schepen (N-VA)

 • Financiën
 • Mobiliteit
 • Openbare werken
 • Ruimtelijke ordening en planning/woonbeleid

 

Mia Belmans (eerste helft van de legislatuur) (N-VA)

 • Gelijke kansen
 • Senioren
 • Sociaal woonbeleid

 

Hans De Groof (N-VA)

 • Dierenwelzijn
 • ICT
 • Jeugd
 • Natuurgebieden
 • Sport
 • Toerisme en evenementen

 

Lieve Heurckmans (CD&V)

 • Dorpsontwikkeling & samenlevingsopbouw
 • Kansarmoede (vanaf 1 januari 2022 Lotte Vreys)
 • Kinderopvang
 • Landbouw
 • Lokale economie

 

Wendy Soeffers (N-VA)

 • Bijzonder Comité Sociale Dienstverlening
 • Personen met een beperking
 • Sociale Zaken
 • Gelijke kansen (vanaf 1 januari 2022)

 

Hilde Valgaeren (N-VA)

 • Bibliotheek
 • Cultuur(centrum)
 • Onderwijs
 • Ontwikkelingssamenwerking (vanaf 1 januari 2022 Lotte Vreys)
 • Volksgezondheid

 

Luc Van Craenendonck (CD&V), tot 1 april 2023, nadien gaan de bevoegdheden over op Frederik Loy (CD&V)

 • Begraafplaatsen
 • Energie
 • Erfgoed
 • Groen
 • Milieu
 • Natuur

 

Lotte Vreys (tweede helft van de legislatuur) (CD&V)

 • Armoede
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Senioren
 • Seniorenzorg
 • Sociaal woonbeleid

Meer info: communicatiedienst, 014 33 09 60, communicatie@gemeentemol.be