Naar inhoud
Gemeente Mol

Minder vrachtverkeer door Sluis, Achterbos en Millegem? Kom naar de dialoogmarkt

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 5 november 2018

Het gemeentebestuur roept alle inwoners op om 22 november tussen 18 en 21 uur langs te komen op de dialoogmarkt in de raadzaal van ’t Getouw, Molenhoekstraat 2. Deze dialoogmarkt vormt een onderdeel van de procedure om een verbindingsweg tussen de N18 (Turnhoutsebaan) en N118 (gewestweg Retie – Geel) te realiseren. Deze ontbrekende schakel in het wegennet is noodzakelijk om doorgaand vrachtverkeer te weren uit de gehuchtskernen van Sluis, Achterbos en Millegem. Het gemeentebestuur is al vele jaren vragende partij voor deze verbinding en ijvert achter de schermen voor een snelle realisatie ervan. 

De gehuchtskernen van Sluis, Achterbos en Millegem worden nu belast met doorgaand vrachtverkeer dat de beweging moet maken tussen de N18 (Turnhoutsebaan) en de Zuiderring. Sluis wordt gebruikt voor de vrachtwagens van en naar Lommel (Noord-Limburg). De vrachtwagens van en naar Geel rijden via het traject Achterbos, Millegem, Hofstede, Martelarenstraat, Nieuwstraat en Borgerhoutsendijk.

 

Verbinding N18 – N118

Wanneer er ter hoogte van het kanaal een nieuwe weg wordt gerealiseerd tussen de N18 (Turnhoutsebaan) en de Gravenstraat in Dessel, dan ontstaat er een verbinding tussen de N18 en de N118. In Dessel verloopt dit traject via de Gravenstraat en de Kastelsedijk. De vraag of deze nieuwe weg ten noorden of ten zuiden van het kanaal moet komen, ligt nog op tafel. Vervolgens kan het gemeentebestuur de routes voor het zwaar vervoer door onze gemeente wijzigen, zodat deze niet meer langs Sluis, Achterbos, Millegem en de Martelarenstraat lopen. Om te vermijden dat het Geelse gehucht Sint-Dimpna dit bijkomende vrachtverkeer krijgt te verwerken, is een gelijktijdige verdere afwerking van de Geelse ring noodzakelijk. Dat is meteen ook de reden waarom de provincie Antwerpen beide projecten aan elkaar heeft gekoppeld.

 

Draad opnieuw oppikken

Er is de afgelopen jaren al heel wat studiewerk verricht omtrent de verkeersproblematieken en de mogelijke oplossingen. De tijd om tot finale beslissingen te komen, is nu aangebroken. Bij een vorige poging om deze projecten te realiseren, werd het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) vernietigd door de Raad van State. In samenwerking met Geel, Dessel, Mol en Retie neemt het provinciebestuur de draad opnieuw op.

 

Burgerparticipatie

Om te komen tot een oplossing die voor alle betrokkenen leefbaar is en gedragen wordt, zet de provincie Antwerpen sterk in op burgerparticipatie. De eerste stap omvatte een online bevraging tijdens de zomermaanden. Deze enquête werd ingevuld door 2.200 inwoners van Mol, Geel, Dessel en Retie. De vragenlijst peilde naar het verplaatsingsgedrag in de regio én de knelpunten die mensen hierbij ervaren. Daarnaast kreeg iedereen de kans om zijn of haar mening kenbaar te maken over de verschillende tracés die op tafel liggen om de N18 met de N118 te verbinden.

 

Dialoogmarkt

Op 22 november krijgen alle geïnteresseerden de kans om tijdens een dialoogmarkt kennis te maken met de resultaten van de enquête. Daarnaast kan je tijdens de dialoogmarkt vragen stellen of opmerkingen maken. Ook hier hopen we als gemeentebestuur op een grote aanwezigheid van onze inwoners. Op een half uurtje tijd kan je alles bekijken. De resultaten van deze participatie-initiatieven worden meegenomen in de opmaak van de nieuwe PRUP ‘Regionale ontsluiting Geel’ en ‘Verbinding N18-N118’ en de milieueffectenrapportage (plan-MER). Het correct afronden van deze planningsprocessen is noodzakelijk om de nieuwe wegverbindingen te realiseren.