Naar inhoud
Gemeente Mol

OCMW zoekt maatschappelijk werker dienst seniorenplus

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 19 oktober 2018

Het OCMW zoekt een maatschappelijk werker in contractueel dienstverband, niveau B. Het betreft een 4/5 tewerkstelling met  een contract van onbepaalde duur in combinatie met een vervangingscontract 1/5 tewerkstelling. Solliciteren kan tot en met vrijdag 2 november 2018. Stuur je kandidatuur via mail naar vacature@gemeentemol.be of per post aan gemeentebestuur Mol, afdeling personeel, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

Als maatschappelijk werker dienst seniorenplus sta je in voor het opnameproces van A-Z en ben je hierbij het gezicht en de ambassadeur van Ten Hove. Je luistert actief, leeft je in in de situatie van de potentiële bewoner en brengt zijn vraag/probleemsituatie in kaart.  Op basis hiervan onderneem je  gericht actie door het aanbieden van de geschikte interne dienstverlening of verwijs je gericht door naar externen. 

De maatschappelijk werker dienst seniorenplus begeleidt de overgang van de thuissituatie naar het woonzorgcentrum in nauwe samenwerking en overleg met alle betrokken partijen (bewoner, familie, huisarts, personeel van de bewonersafdeling)

Na opname staat hij in nauwe verbinding met de afdeling die instaat voor de zorg en het comfort van de bewoners. De maatschappelijk werker neemt de rol op van contactpersoon voor bewoners, familie, mutualiteit, dokters, ziekenhuizen, andere zorgverstrekkers,…. . Bij problemen is de maatschappelijk werker dienst seniorenplus de ombudsdienst voor de bewoners en neemt hij de rol van bemiddelaar op.

Voorwaarden

  • Houder zijn van ofwel een diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma, ofwel een diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma.
  • Houder zijn van een rijbewijs B

Voor personeelsleden van gemeente en OCMW Mol gelden ook de voorwaarden van interne personeelsmobiliteit en bevordering. Zij kunnen zich hiervoor richten naar de vacature op het intranet of informatie opvragen bij Jonas Van Olmen (vacature@gemeentemol.be of 014 33 09 58).

Interesse?

Bezorg ons ten laatste op 2 november 2018 je sollicitatiebrief samen met

  • je curriculum vitae
  • een kopie van het gevraagde diploma
  • een kopie van je rijbewijs

per mail aan vacature@gemeentemol.be of per post (poststempel geldt als bewijs) aan gemeentebestuur Mol, afdeling personeel, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

Vermeld duidelijk voor welke vacature je solliciteert. Enkel volledige kandidaturen worden aanvaard.

De kandidaten moeten slagen in een selectieprocedure die bestaat uit een mondelinge, een schriftelijke en een psychotechnische proef:

  • schriftelijke proef: woensdag 28 november van 13 – 15.30 uur
  • mondelinge proef: woensdag 5 december
  • psychotechnische proef: dinsdag 11 december

Er wordt een wervingsreserve aangelegd.

Meer info: afdeling personeel, 014 33 09 58, vacature@gemeentemol.be