Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking omgevingsvergunning Milostraat 5, 7

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 14 september 2018

De heer Hans Bartholomeus, Groenstraat 138, 2440 Geel, heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een distributiecabine op Milostraat 5, 7. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 september 2018 de aanvraag voorwaardelijk vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening en de milieudienst in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 in 2400 Mol.

Meer info: