Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking omgevingsvergunning Wauwerken 3

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 7 september 2018

De heer Klaus Raeymaekers, Pastoriestraat 14, 2340 Beerse heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het slopen van een woning en aanhorigheden op het Wauwerken 3. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 september 2018 de aanvraag voorwaardelijk vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Meer info: ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

Downloads