Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Plaggenstraat 17

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 6 september 2018

De heer Clement Mertens, Ongelberg 170, 2490 Balen en Mevrouw Jessica Van Vlierberghe, Vrijgoed 39, 2400 Mol hebben een aanvraag ingediend voor het bjjstellen van de verkavelingsvoorschriften voor lot 16 van de goedgekeurde niet vervallen verkaveling 2011/28 waarbij de bouwlijn aan de zuidzijde van lot 16 op 5 m van de rooilijn komt en in overeenstemming is met de andere percelen in dit deel van de Plaggenstraat op Plaggenstraat 17. De aanvraag ligt van 13 september tot en met 12 oktober 2018 ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol

Meer info: ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

Downloads