Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking weigering omgevingsvergunning Anemonenstraat

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 30 augustus 2018

De heer Johan Jozef Schoeters met als contactadres Sint-Janstraat 16, 2400 Mol, heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het verkavelen van een perceel in twee loten voor één-of tweegezinswoningen in halfopen bebouwing in de Anemonenstraat. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 augustus 2018 de aanvraag geweigerd. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 in 2400 Mol.

Meer info: ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

Downloads