Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking omgevingsvergunning Sluis 149, 149A, 151 en St.-Bernardusstraat

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 30 augustus 2018

Netebeemden gevestigd te Wandelweg 16/3, 2400 Mol heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het slopen van bestaande gebouwen en het bouwen van 3 meergezinswoningen en een bijgebouw op Sluis 149, 149A, 151 en St.-Bernardusstraat zn. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 augustus 2018 de aanvraag voorwaardelijk vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

Meer info: ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

Downloads