Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking omgevingsvergunning Heiloopweg 16

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 24 augustus 2018

Jan Boons, Heiloopweg 16, 2400 Mol heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een garage op Heiloopweg 16. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 augustus 2018 de aanvraag voorwaardelijk vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 in 2400 Mol.

Meer info: ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

Downloads