Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking omgevingsvergunning Don Boscostraat 31

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 20 augustus 2018

Gemeente Mol gevestigd in de Molenhoekstraat 2, 2400 Mol heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen en het uitbreiden van een jeugdverblijfplaats en het slopen van een bijgebouw op Don Boscostraat 31. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 april 2018 de aanvraag voorwaardelijk vergund. De deputatie heeft op 26 juli 2018 de omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Meer info: ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

Downloads