Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking omgevingsvergunning Don Boscostraat 37

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 17 augustus 2018

Gemeente Mol gevestigd te Molenhoekstraat 2, 2400 Mol hebben een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een buitenschoolse kinderopvang en het renoveren van aanpalende klaslokalen op Don Boscostraat 37. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 april 2018 de omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie. De deputatie heeft op 26 juli 2018 de omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening en/of milieudienst in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Meer info: