Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking omgevingsvergunning Pater Paulstraat 2 en 4

Bekijk ook

maandag 13 augustus 2018

Maxi Bouwpromotions gevestigd te Bleekstraat 19, 2480 Dessel heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het slopen van gebouwen op Pater Paulstraat 2 en 4. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 augustus 2018 de aanvraag vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Meer info: ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

Downloads