Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking omgevingsvergunning Martelarenstraat 128

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 13 augustus 2018

Mevrouw Els Rome, Martelarenstraat 128, 2400 Mol heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een veranda en overkapping op Martelarenstraat 128. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 augustus 2018 de aanvraag vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Meer info: ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

Downloads