Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking omgevingsvergunning Haag 76

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 13 augustus 2018

Dierckx - Geuens, Haag 76, 2400 Mol heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het vervangen van het dak van een bestaande woning met 2 dakkapellen, het inrichten van de zolderruimte en het regulariseren van de keuken op Haag 76. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 augustus 2018 de aanvraag vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Meer info: ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

Downloads