Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking omgevingsvergunning Populierenstraat 24

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 31 juli 2018

Kris Schoeters, Populierenstraat 24, 2400 Mol heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een afsluiting op Populierenstraat 24. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 juli 2018 de aanvraag vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Meer info: ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be