Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking omgevingsvergunning verkaveling Maaldersstraat

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 30 juli 2018

De heer Johan Jozef Schoeters met als contactadres St.-Janstraat 16, 2400 Mol heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het verkavelen van een perceel in 3 loten waarvan 1 lot is geschikt voor een vrijstaande tweegezinswoning, 1 lot voor een gekoppelde tweegezinswoning en 1 lot wordt uitgesloten uit de verkaveling op Maaldersstraat. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 juli 2018 de aanvraag voorwaardelijk vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Meer info: ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

Downloads