Naar inhoud
Gemeente Mol

Gouverneur stuurt maatregelen waterverspilling bij

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 27 juli 2018

Met een nieuw politiebesluit heeft gouverneur Cathy Berx de maatregelen om waterverspilling tegen te gaan bijgestuurd. De basisboodschap is en blijft om rationeel en zuinig om te springen met water. Gezond verstand moet daarbij de leidraad zijn. Drinkwater mag enkel gebruikt worden voor het welzijn en de veiligheid van mens en dier. Voor grond- en regenwater worden de maatregelen versoepeld, op voorwaarde dat dit gebeurt tussen 20 uur ‘s avonds en 8 uur ‘s ochtends.

 Wat staat er in het nieuwe politiebesluit?

Captatieverbod voor alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Maatregelen ter beperking van het waterverbruik:

 • Het is verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:
  • Voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd.
  • Voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is en met uitzondering van de afkoelingsgelegenheden op publieke evenementen.
  • Voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen, met uitzondering van zogenaamde speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling.
  • Voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen.
  • Voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het raam van land –en/of tuinbouwactiviteiten en particuliere voedselproductie in moes-of volkstuinen.
  • Voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen, in en door de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Het is verboden om elk van bovenvermelde activiteit uit te voeren tussen 8 en 20 uur met om het even welk type van water, tenzij wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering respectievelijk de uitoefening van taken en activiteiten van verenigingen, organisaties en besturen. In voorkomend geval mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van ander dan water uit het publiek leidingnet, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de gezondheid van en de veiligheid voor mens en dier.

Water besparen, hoe doe ik dat?

Zorgzaam omgaan met water blijft de kernboodschap. Enkele tips:

 • Wees zuinig met alle water, ook het regenwater. Zo vermijd je te moeten overschakelen op drinkwater voor huishoudelijke toepassingen. Probeer maximaal je water te hergebruiken. Voordat warm water uit de kraan komt, gaat er eerst koud water verloren. Vang dit op om planten water te geven of om groenten mee te wassen.
 • Laat alleen een volle wasmachine draaien. Wasmachines zijn grote water- en energieverbruikers