Naar inhoud
Gemeente Mol

Herstellingswerken en nieuwe asfaltlaag in woonstraten Ginderbuiten

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 30 juli 2018

Vanaf 8 augustus vinden er herstellingswerken plaats in verschillende straten in Ginderbuiten en krijgen deze straten een nieuwe asfaltlaag. Concreet gaat het over: Herfststraat, Winterstraat, Windstraat, Tuinwijk, Zonnestraat, Hagelstraat, Scheppelijkestraat en Toemaathoek (rondpunt – Zuiderring). Een aannemer kreeg van het gemeentebestuur de opdracht om de huidige versleten asfaltlaag af te frezen en te vervangen.

De hinder blijft meestal zeer beperkt. In de eerste fase voert de aannemer herstellingswerken uit aan de goten en putdeksels. Dit leidt tot minimale hinder. Enkel bij het latere asfalteren moet de aannemer de straat enkele uren volledig afsluiten. Deze werken passen in het jaarlijks onderhoudsprogramma van het gemeentebestuur. De werken vinden enkel plaats wanneer de weersomstandigheden dit toelaten.

Meer info: dienst openbare werken, 014 33 08 22, openbarewerken.admin@gemeentemol.be