Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking omgevingsvergunning St.-Apollonialaan 200

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 20 juli 2018

De heer Eddy Verhoeven, Goirleweg 3, 2382 Ravels heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het slopen van een bestaande hal met bijhorende verharding, het rooien van 3 bomen, het bouwen van 13 KMO-units (fase 1) en het aanleggen van verharding op St.-Apollonialaan 200. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 juli 2018 de aanvraag vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Meer info: ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

Downloads