Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking omgevingsvergunning Vieille Montagnestraat

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 19 juli 2018

De heer en mevrouw Geys - Maes, Kiezel Kleine Brogel 42/4, 3990 Peer hebben een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een eengezinswoning in open bebouwing en het rooien van 2 bomen op Vieille Montagnestraat ZN. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 juli 2018 de aanvraag gedeeltelijk voorwaardelijk vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 in 2400 Mol.

Meer info: ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

Downloads