Naar inhoud
Gemeente Mol

Werken nieuw wegdek voor fietspad langs Zuiderring (N71) vanaf 7 augustus

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 30 juli 2018

Vanaf dinsdag 7 augustus voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in onze gemeente werken uit aan het wegje dat parallel loopt naast de Zuiderring (N71). Het asfalt van deze weg, dat voornamelijk als fietspad wordt gebruikt, is in slechte staat en aan een grondige vernieuwing toe. De werken situeren zich tussen het kruispunt met de Toemaathoek en het kruispunt met de Molderdijk (N18) in de richting van Geel. De werken duren ongeveer een maand en worden in de zomervakantie uitgevoerd om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Het fietsverkeer wordt lokaal omgeleid.

Over een afstand van ruim anderhalve kilometer wordt het asfalt vernieuwd. Lokaal wordt op enkele plaatsen ook de fundering van het wegdek hersteld. De werken starten op 7 augustus en duren tot het einde van de schoolvakantie en moeten het rijcomfort voor fietsers gevoelig verbeteren.

Lokale omleiding voor fietsers

Tijdens de werken is het wegje (fietspad) naast de Zuiderring volledig afgesloten. De werkzaamheden worden in de zomerperiode uitgevoerd om de hinder voor het woon-werkverkeer en de schoolgaande jeugd zo beperkt mogelijk te houden. Fietsers worden lokaal omgeleid via de Toemaathoek, de N103 (Ginderbuiten/Rozenberg), Bresserdijk, Wandelweg en de Hofstraat. Voor het autoverkeer op de Zuiderring is er geen hinder.

Meer info: