Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking omgevingsvergunning Colburnlei 96

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 18 juli 2018

De heer Nick Cools, Colburnlei 96, 2400 Mol heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een bergplaats met garage en het rooien van een boom op Colburnlei 96. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 juli 2018 de aanvraag vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Meer info: ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

Downloads