Naar inhoud
Gemeente Mol

Wijzigen rooilijnplan Korenstraat

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 9 juli 2018

De rooilijn Korenstraat werd bepaald bij K.B. van 2.08.1958.  De rooilijnbreedte bedraagt 14 meter.  De rooilijn werd echter nooit gerealiseerd. Omdat het rooilijnplan ondertussen 60 jaar oud is, is dit voor het gedeelte tussen de Gerststraat en Ezaart achterhaald en niet meer te realiseren. De aanleiding voor de wijziging van de rooilijn is het feit dat Aquafin een nieuw pompstation wil aanleggen op de hoek van Ezaart met de Korenstraat. Dit pompstation vervangt het verouderde pompstation onder de verharde rijweg van de Korenstraat.

Het openbaar onderzoek over het wijzigen van het rooilijnplan Korenstraat, voor het gedeelte tussen Gerststraat en Ezaart, loopt van 13 juli 2018 tot en met 12 augustus 2018.  Iedereen kan tijdens het openbaar onderzoek het dossier inkijken tijdens de openingsuren.  Bezwaren of opmerkingen moeten per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, dienst ruimtelijk beleid, Molenhoekstraat 2 in Mol.”

Meer info: dienst openbare werken, 014 33 08 22, openbarewerken.admin@gemeentemol.be