Naar inhoud
Gemeente Mol

Maximale toegankelijkheid voor De Maat door nieuwe overeenkomst met Natuurpunt

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 27 juni 2018

Als eigenaar van De Maat heeft het gemeentebestuur de toekomst van dit prachtige natuurreservaat gevrijwaard. Zo sloot de gemeenteraad na onderhandelingen een nieuwe verhuurovereenkomst af met Natuurpunt voor een periode van 27 jaar. De nieuwe overeenkomst draagt het dagelijkse beheer van dit natuurreservaat over aan Natuurpunt. Als eigenaar blijft het gemeentebestuur via de beheercommissie nauw betrokken bij het domein waarbij extra aandacht uitgaat naar de toegankelijkheid voor natuurliefhebbers.

De samenwerking tussen het gemeentebestuur en de voorgangers van Natuurpunt voor het beheer van De Maat gaat al terug tot in 1957. De lopende huurovereenkomst eindigt in juni 2019, waardoor het aangewezen was om voor het verstrijken van deze deadline een nieuwe overeenkomst te sluiten.

In totaal gaat het over een oppervlakte van meer dan 258 hectare. Deze oppervlakte omvat onder andere deze aanpalende gebieden De Maat, Den Diel, Klein Verkallen, de Stortput en de Put van Rauw. Jeugdkamp De Maat en het bijhorende parkgebied – eveneens eigendom van het gemeentebestuur - zitten niet in de overeenkomst vervat.

100 euro huur per jaar

In het verleden droeg het gemeentebestuur zowel op het vlak van mensen als middelen nog fors bij in het dagelijks onderhoud en het beheer van het gebied. De nieuwe huurovereenkomst legt het onderhoud bij Natuurpunt. Deze natuurvereniging draagt hiervoor alle kosten. De huurprijs werd gereduceerd naar een symbolische 100 euro per jaar. De duurtijd van de nieuwe huurovereenkomst bedraagt minimaal 9 jaar, uiteraard verlengbaar.

Expertise

Het gemeentebestuur erkent met deze huurovereenkomst ten volle de expertise van Natuurpunt om dergelijk natuurdomein goed te beheren en onderhouden. Er wordt een beheercommissie aangesteld met een vertegenwoordiging van Natuurpunt en het gemeentebestuur voor het opstellen van een jaarplanning en het nemen van alle noodzakelijke beslissingen inzake natuurbeheer.

Toegankelijkheid en betrokkenheid

Om de betrokkenheid van onze inwoners bij het natuurgebied te vergroten, zal Natuurpunt – geheel of deels – werken met een beheerteam van vrijwilligers. Daarnaast wordt het gebied via vrij toegankelijke wandelpaden maximaal ontsloten voor natuurliefhebbers, zonder de ecologische draagkracht van het gebied te overschrijden. Zo wordt afgesproken dat de doorgang via de noordwestelijke oever van de Put van Rauw altijd moet open zijn, met uitzondering van het broedseizoen. Verder engageert Natuurpunt zich tot het organiseren van geleide natuurwandelingen met gids, ook door delen van het reservaat die niet vrij toegankelijk zijn.

Meer info: milieudienst, 014 33 07 35, milieudienst@gemeentemol.be