Naar inhoud
Gemeente Mol

Formeel groen licht aan akkoord om doorgaand zwaar vervoer uit Wezel te weren

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 26 juni 2018

De gemeenteraad gaf in de zitting van juni formeel groen licht aan het akkoord dat Balen, Lommel, Mol en IOK begin mei bereikten over de ontsluiting van industriezone Driehoek in Balen. In de toekomst moet deze ontsluiting verlopen via het Kristalpark (Lommel) en niet langer via de dorpskern van Wezel. Wanneer de drie gemeenteraden en de bestuursorganen van IOK hun formeel akkoord hebben gegeven, volgt de praktische uitvoering van het akkoord. Naast het betalen van de vergoeding aan Lommel omvat dit het aanpassen van de bewegwijzering en het realiseren van de weginfrastructuur tussen het Kristalpark en de Driehoek. Momenteel wordt bekeken welke timing haalbaar is voor deze uitvoering.

Het akkoord kwam tot stand dankzij de bemiddeling van provinciegouverneurs Cathy Berx (Antwerpen) en Herman Reynders (Limburg). Het akkoord houdt concreet in de dorpskern van Wezel op korte termijn ontlast wordt van zwaar vervoer van en naar de industriezone en Nyrstar.

Financiële vergoeding
Het voorstel dat door alle partijen principieel wordt aanvaard, omvat een financiële vergoeding voor de door Kristalpark gedragen kosten van de reeds aangelegde weginfrastructuur en het verlies aan industriegrond. Balen, Mol en IOK tonen zich bereid om elk een derde van dit bedrag te betalen. IOK neemt in de nabije toekomst de aanleg van de nog ontbrekende weginfrastructuur tussen Kristalpark en Driehoek op zich. 

Randvoorwaarden

Dit akkoord bevat enkele belangrijke randvoorwaarden. Door de ontsluiting mag er allereerst geen ongewenst sluipverkeer ontstaan in de omgeving. Alle betrokken partijen streven naar meer uniformiteit omtrent de uitbating van de bedrijventerreinen in deze buurt. Ze zullen stappen ondernemen zodat het woon-werkverkeer (auto en fiets) ook in de toekomst kan blijven gebruik maken van de iconische Nyrstar-brug, alsook een vrije doorvaart op het kanaal van Beverlo. Tenslotte zullen de partijen met vereende krachten bij de hogere overheid pleiten voor een vlotte doorstroming op de N71.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be