Naar inhoud
Gemeente Mol

Nicamol & gemeentebestuur: “Blijven solidair met onze zusterstad Santo Tomás”

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 18 juni 2018

Het gemeentebestuur en de Nicamol-groep drukken hun grootste bezorgdheid uit omtrent de escalerende situatie in Nicaragua. De aanhoudende sociale onrust in het land heeft ook een zware impact op onze zusterstad Santo Tomás. Verschillende projecten in Santo Tomás werden door onze partnerorganisatie CDC inmiddels noodgedwongen tijdelijk gesloten, stopgezet of staan op een lager pitje. Het gemeentebestuur en het Nicacomité blijven meer dan ooit solidair met de inwoners van onze zusterstad. Ook de komende maanden vinden de voorziene zomeractiviteiten in onze gemeente – waaronder Hasta la pasta, de Nicaterrassen en de wandelingen voor de kinderrefter – plaats om fondsen in te zamelen zodat we onze engagementen kunnen blijven nakomen.

Sinds midden april is Nicaragua het toneel van een zeer ernstig conflict tegen president Daniel Ortega en zijn regering. Grote publieke manifestaties hebben helaas al geleid tot talrijke slachtoffers. Op vele plaatsen zijn er wegblokkades opgericht waardoor het land economisch vrijwel volledig is lamgelegd. De katholieke kerk tracht de strijdende partijen rond de tafel te krijgen om te komen tot een vreedzame oplossing via dialoog, maar dit proces verloopt erg moeizaam.

Impact op onze zusterstad

In Santo Tomás waren er gelukkig tot dusver geen grote incidenten. Toch hebben de huidige gebeurtenissen ook een grote impact op de inwoners van onze zusterstad. De voedselvoorraden in de winkels slinken, cashgeld is moeilijk beschikbaar, brandstoffen worden schaars,…. Onze partnerorganisatie CDC heeft daardoor noodgedwongen een aantal projecten tijdelijk stopgezet. Andere projecten staan op een lager pitje. Zo krijgen de armste kinderen in de kinderrefter nog wel een maaltijd, maar ontbreekt de verdere begeleiding. Door de onveilige situatie komen er bovendien veel minder kinderen vanuit de arme buitenwijken naar de refter. Ook het ziekenhuis bleef tot op heden steeds open, maar er dagen amper nog mensen op.

Nicaragua en Santo Tomás waren de voorbije jaren volop in economische ontwikkeling, maar dit was nog fragiel. Veel mensen vallen nu snel terug in armoede en leven nu in een erg complexe situatie.

Opvolgen

Het gemeentebestuur en de Nicamol-vrijwilligers volgen de situatie in Nicaragua en Santo Tomás op de voet. Zo staan we in nauw contact met de medewerkers van onze partnerorganisatie CDC. We roepen in de eerste plaats alle partijen op om via dialoog het conflict te beëindigen en een duurzame oplossing voor het land en haar bevolking te vinden.

Solidariteit en financiële ondersteuning

Zowel het gemeentebestuur als Nicamol beklemtonen dat er geen bevriezing komt van de samenwerking. De opgenomen engagementen richting Santo Tomás blijven we ook in deze moeilijke tijden nakomen. Dat is meteen ook de reden waarom de vertrouwde zomerevenementen ook dit jaar gewoon plaatsvinden. Meer dan ooit hebben de mensen van Santo Tomás de solidariteit en financiële ondersteuning vanuit Mol nodig.

Gelukkig kunnen we rekenen op een sterke partnerorganisatie die, zodra het mogelijk is, opnieuw zal starten met haar sociale projecten. De impact van de crisis is sterk (zowel menselijk als financieel), maar de bestaande ervaring en structuur zal ons helpen om – hopelijk snel – opnieuw aan de wellicht erg grote nood te voldoen.

Meer info: ontwikkelingssamenwerking, 014 33 15 63, lief.tips@dsomol.be