Naar inhoud
Gemeente Mol

Excuses voor moeizaam verloop online inschrijven Grabbelpas

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 14 juni 2018

Het gemeentebestuur ontving de afgelopen uren tal van terechte klachten over het online inschrijven woensdagavond voor de Grabbelpas. We wensen ons allereerst te excuseren bij alle ouders die moeilijkheden ondervonden. Inmiddels hebben we bij de softwareleverancier toelichting gevraagd voor het moeizame verloop en zullen we een ingebrekestelling sturen. Deze softwareleverancier verzorgt ook de hosting in een eigen datacenter, wat betekent dat zij de volledige verantwoordelijkheid dragen voor het vlotte verloop.  

Ook de afgelopen jaren ondervonden we geregeld problemen met het online inschrijvingsprogramma tijdens de drukke piekmomenten. Zo blijft het – ondanks verschillende bijsturingen - voor de softwareleverancier een probleem om de grote druk bij de start van het inschrijven correct te verwerken. Het is onmogelijk om alle ouders tegelijkertijd in de online software toe te laten. Het werken met beperkte toegang is volgens de leverancier noodzakelijk om de software te laten functioneren.

 

Probleem met virtuele wachtrijen

Om ouders hierover te informeren, werden de ‘virtuele wachtrijen’ in het leven geroepen. Deze wachtrijen geven een idee van de wachttijd vooraleer mensen activiteiten kunnen selecteren en inschrijven. Het is vooral met deze wachtrijen dat het woensdagavond misliep. Verschillende ouders meldden ons dat ze om onverklaarbare redenen plotseling een veel hogere plek in de wachtrij kregen toegewezen, terwijl dit cijfer juist stapsgewijs zou moeten verminderen.

 

De komende dagen zal de softwareleverancier duidelijk moeten aangeven wat het probleem precies was en wat er in de toekomst zal gebeuren om dit te voorkomen.

Meer info:

> sportdienst, 014 33 05 10, sportdienst@gemeentemol.be

> jeugddienst, 014 33 05 30, jeugddienst@gemeentemol.be