Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentebestuur zoekt directeur gemeentelijk basisonderwijs

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 14 juni 2018

Het gemeentebestuur zoekt een voltijds directeur gemeentelijk basisonderwijs. Interesse? Stuur dan je kandidatuur uiterlijk op 25 juli 2018 per brief (poststempel geldt als bewijs) naar het college van burgemeester en schepenen, afdeling onderwijs & kinderopvang, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol of via e-mail aan onderwijs@gemeentemol.be.

Als directeur basisonderwijs ben je in samenspraak met het schoolbestuur verantwoordelijk voor de organisatie van kwaliteitsvol onderwijs en zorg je voor de continuïteit en positieve evolutie van de school. Je geeft leiding aan en begeleidt het team van onderwijzend en beleidsondersteunend personeel. Je geeft samen met het team vorm aan het strategisch pedagogisch en onderwijskundig beleid van de school. Je staat in nauw contact met de leerlingen en de ouders.

Voorwaarden

Je bent houder van het vereist bekwaamheidsbewijs (http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/). Op de uiterste inschrijvingsdatum heb je een dienstanciënniteit van minstens vijf jaar. Je slaagt voor een niet-vergelijkende selectieproef en bekomt een gunstige beoordeling na een psychotechnische proef.

Interesse?

Stuur dan je kandidatuur per brief uiterlijk op 25 juli 2018 (poststempel geldt als bewijs) naar het college van burgemeester en schepenen, ter attentie van de afdeling onderwijs & kinderopvang, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol, of via e-mail aan onderwijs@gemeentemol.be. Enkel volledige kandidaturen worden aanvaard.

Je kandidatuur moet de volgende zaken bevatten:

  • curriculum vitae
  • uittreksel uit de geboorteakte
  • diploma(’s) en/of getuigschrift(en) die het bekwaamheidsbewijs vormen
  • een uittreksel uit het strafregister model 596.2 SV (niet ouder dan 6 maanden)
  • een nationaliteitsbewijs (Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie of een vrijstelling hebben verkregen)
  • een bewijs/dienstattest van vijf jaar dienstanciënniteit.

De schriftelijke en mondelinge selectieproeven vinden plaats op 1 september 2018 en 26 september 2018.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd.

Meer info: afdeling onderwijs & kinderopvang, 014 33 15 93, onderwijs@gemeentemol.be