Naar inhoud
Gemeente Mol

Openbaar onderzoek vaststelling bouwkundig erfgoed van 1 juni tot en met 30 juli

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 29 mei 2018

Van 1 juni tot en met 30 juli 2018 loopt een openbaar onderzoek voor de vaststelling van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen. Dit onderzoek wordt georganiseerd door het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Voor de volledige provincie gaat het om de vaststelling van zo’n 15.500 bouwkundige  relicten. Voor onze gemeente spreken we over een 300-tal eigenaars. Met een gericht schrijven wil het gemeentebestuur de betrokken eigenaars tijdig op de hoogte brengen van het onderzoek. Je kan het volledige dossier online bekijken via https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/29.  

Al meer dan vijftig jaar registreert en documenteert de Vlaamse overheid de erfgoedwaarde van gebouwen en constructies die het karakter van een landschap mee bepalen. Deze grote en kleine constructies vormen de zichtbare en tastbare getuigen van onze geschiedenis. Al deze gebouwen en constructies worden opgenomen in de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed. De huidige inventaris kan je consulteren op inventaris.onroerenderfgoed.be.

Deze nieuwe vaststelling bevat vooral bouwkundige relicten en gehelen die al op de inventaris van 2014 staan en nu opnieuw worden opgenomen. Daarnaast is het de bedoeling om bijkomende zaken toe te voegen en om items te schrappen, bijvoorbeeld omdat ze gesloopt of zwaar verbouwd werden.

Niet hetzelfde als bescherming

De inventaris is bedoeld om het behoud van ons waardevol erfgoed te stimuleren. Een opname in de inventaris is evenwel niet hetzelfde als een bescherming. Bij een bescherming gelden meer ingrijpende rechtsgevolgen. Hier vind je alle info over de mogelijke rechtsgevolgen van een opname in de inventaris: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/vastgestelde-inventarissen/rechtsgevolgen/

Openbaar onderzoek

Voor het eerst gebeurt de inventaris van de provincie Antwerpen volgens een nieuwe procedure, opgenomen in het Onroerenderfgoeddecreet van 2013. Daardoor krijgt iedereen voor het eerst de kans om tijdens een openbaar onderzoek bezwaren of opmerkingen te formuleren tegen de feitelijkheid van het vaststellingsbesluit. Opmerkingen en bezwaren kunnen enkel gaan over de afbakening op het plan, de benaming of de beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken.

Eventuele opmerkingen en bezwaren kan je indienen bij het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek en Bescherming, Havenlaan 88 bus 5 in 1000 Brussel. Dit kan aangetekend of persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs. Vermeld duidelijk over welk bouwkundig erfgoed jouw bezwaar of opmerking gaat.

Dossier inkijken?

Wie wenst kan het dossier inkijken in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88, in Brussel. Je bent er doorlopend welkom van 9 tot 17 uur. In het Anna Bijnsgebouw in Antwerpen (Lange Kievitstraat 111-113) ben je welkom na het maken van een telefonische afspraak (bel. 03 224 62 10).

Rol van het gemeentebestuur?

De vaststelling van de Inventaris is een initiatief van het Agentschap O.E. Het gemeentebestuur helpt hierbij met de praktische zaken van het openbaar onderzoek. We willen zoveel mogelijk eigenaars en burgers bereiken. Inhoudelijke vragen stel je best rechtstreeks aan het Agentschap Onroerend Erfgoed via inventaris@onroerenderfgoed.be of via telefoon op het nummer 02 553 16 50.

Meer info:

Uitgebreide info over de procedure en wat dat voor jou kan betekenen vind je ook via https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/openbare-onderzoeken