Naar inhoud
Gemeente Mol

Stand van zaken herziening RUP Centrum

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 24 mei 2018

Op 20 maart vond in de raadzaal van ’t Getouw een participatiemoment plaats omtrent de aanpassing van het RUP Centrum. Conform de wettelijke procedure publiceren we het verslag van dit participatiemoment op onze website, alsook de startnota en de procesnota.

Meer info: ruimtelijke planning, 014 33 08 34, joost.ouderits@gemeentemol.be