Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentebestuur verdeelt 33.000 euro over cultuurverenigingen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 28 mei 2018

Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 9 mei over de verdeling van de subsidies voor cultuurverenigingen. Eerder gaf ook de cultuurraad al groen licht voor de verdeling van de gelden. Dit jaar gaat het om een totaalbedrag van 33.000 euro. 91 verenigingen dienden een geldig subsidiedossier in.

Sinds 2016 is een nieuw 'subsidiereglement voor lokaal cultuurbeleid' in werking. Dit jaar dienden 91 verenigingen hiervoor een dossier in. Het totaal te verdelen bedrag onder de verenigingen bedraagt 33.000 euro. Het geld wordt volgens een puntensysteem verdeeld onder de verenigingen die een subsidiedossier indienden.

Verdeling

Er zijn 148 verenigingen aangesloten bij de cultuurraad. Niet alle verenigingen komen in aanmerking voor een subsidie, bijvoorbeeld omdat ze al via een andere weg financieel ondersteund worden door het gemeentebestuur. 91 verenigingen kwamen wel in aanmerking en dienden een geldig dossier in. Van het beschikbare subsidiebedrag wordt 70% voorbehouden voor de basiswerking (de dagelijkse werking met de ‘gewone’ activiteiten) en 30% voor de bijzondere werking (bijvoorbeeld professionele ondersteuning, aandacht voor erfgoed, betrekken van kansengroepen) van de vereniging.

Beste scores - amateurkunsten

KH St. Odrada Millegem € 1.423,54
Harmonieorkest Rauw € 1.363,46
KH St. Apollonia Achterbos € 1.136,59
KF St. Jozefsgilde € 1.133,89
Symfonieorkest Zuiderkempen € 933,26

Beste scores - socio-cultureel 

Natuurpunt € 761,32
FVV (Forum Vlaamse Vrouwen) € 589,14
KVLV Achterbos € 531,75
KVLV Millegem € 531,75
KWB Achterbos € 503,05

Meer info: cultuurdienst, 014 33 08 93, cultuurdienst@gemeentemol.be