Naar inhoud
Gemeente Mol

“Na weigering FAVV ziet toekomst dierenmarkt er bijzonder somber uit”

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 9 mei 2018

Het gemeentebestuur is zwaar ontgoocheld in het negatieve antwoord van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) over onze wekelijkse dierenmarkt. Na een overleg met het FAVV enkele weken geleden werkte het gemeentebestuur een sterk voorstel uit om parallel met onze dierenmarkt wekelijks een particuliere vogelhobbybeurs te laten doorgaan. Dit was – samen met nog extra voorzorgsmaatregelen - een uitstekende oplossing voor het verbod dat particuliere hobbykwekers al bijna een jaar lang weert van onze openbare markt. Dit verbod is één van de maatregelen van het FAVV tegen de Vogelgriep. Nu het FAVV dit voorstel van tafel veegt, ziet de toekomst van onze wekelijkse dierenmarkt – een traditie van meer dan 175 jaar – er bijzonder somber uit.

Sinds het FAVV particuliere vogelverkopers verbiedt om op onze wekelijkse dierenmarkt te staan, heeft deze wekelijkse traditie bijzonder veel van zijn charme verloren. Dalende bezoekersaantallen zijn het onvermijdelijke gevolg. Het gemeentebestuur krijgt aanhoudend klachten van particuliere vogelverkopers die niet begrijpen waarom zij geweerd worden.

 

Bijzonder wrang

Als gemeentebestuur kunnen we niet anders dan de opgelegde maatregelen te respecteren. Toch is het bijzonder wrang om te zien dat – sinds de maatregel werd ingevoerd - op tal van andere locaties particuliere hobbybeurzen ontstaan waar vogels uit alle windstreken worden samengebracht, getoond en verkocht. Bovendien vernamen we van meerdere particuliere vogelverkopers dat de professionelen hun vogels tegen dumpingprijzen opkopen, om… vervolgens op onze dierenmarkt aan te bieden.

 

Denkpiste samen met FAVV

Sinds de nieuwe maatregelen houdt het gemeentebestuur permanent contact met het FAVV. Tijdens een vergadering eind februari met een delegatie van het FAVV ontstond de denkpiste om de wekelijkse dierenmarkt op te splitsen in een openbare markt én een particuliere hobbybeurs.  De professionele vogelverkopers zouden hun plek behouden op de openbare markt op het Rondplein, de particuliere verkopers zouden verhuizen naar de hobbybeurs in de Corbiestraat. Met een maximale tussenafstand zouden we beide initiatieven op zondagvoormiddag gescheiden houden. Tijdens het overleg werd deze denkpiste mondeling afgestemd en kreeg het gemeentebestuur positieve signalen van de vertegenwoordiger van het FAVV.

 

Dossier uitgewerkt

Vervolgens werkten we een compleet dossier uit waarin dit idee verder werd uitgewerkt. Zeer recent vernamen we evenwel van het FAVV dat dit voorstel toch wordt verworpen en dat – erger nog – we op korte termijn geen versoepeling van de maatregelen mogen verwachten. Deze boodschap betekent concreet dat onze wekelijkse dierenmarkt – in de lente en zomer normaal een wekelijkse topper – zeer povere tijden in het vooruitzicht heeft. Op deze manier kan deze waardevolle traditie op lange termijn onmogelijk standhouden.      

 

Strijd niet opgeven

Het gemeentebestuur geeft evenwel de strijd niet op. We blijven zoeken naar mogelijkheden om onze dierenmarkt te redden. Daarbij hebben we uiteraard respect voor de rol en de verantwoordelijkheden van het FAVV. We hebben evenwel sterk de indruk dat de beoogde bescherming door het weren van particuliere verkopers op onze dierenmarkt, niet opweegt tegen de desastreuze gevolgen ervan.

Meer info: dienst lokale economie, 014 33 08 96, lokale.economie@gemeentemol.be