Naar inhoud
Gemeente Mol

Feitelijke aanleg fietspaden N136 (Balen - Mol-Rauw) op 28 mei van start

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 7 mei 2018

Op maandag 28 mei start de aannemer met de derde en cruciale stap in de aanleg van de fietspaden langs de gewestweg N136 (Rijsberg-Rijsbergdijk-Postelweg-Postelsesteenweg). Nu de nutsmaatschappijen stilaan klaar zijn met hun werk, kan de feitelijke aanleg van de fietspaden beginnen. Van eind mei tot aan het bouwverlof zal het stuk tussen het rondpunt met de Soef tot en met het kruispunt van de Breden Els (grondgebied Balen) aangepakt worden. Er is dan geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Ook plaatselijk verkeer zal tijdelijk hinder ondervinden. Hierdoor zal dus de omleiding voor fase 1 terug ingaan: via Soef – Gerheide – Balen-Neetlaan – Sint-Jozefslaan – Wezel – Wezelbaan (en omgekeerd).

Mei-juni: doven van straatverlichting in fase1

De nutsmaatschappijen zijn bezig met hun laatste werken aan de nutsvoorzieningen in fase 1 (tussen rondpunt Soef en kruispunt Wezelbaan). Daarbij wordt stelselmatig de oude straatverlichting gedoofd, afgekoppeld en weggenomen. De plaatselijke bewoners zullen daardoor tijdelijk geen straatverlichting meer hebben, totdat de nieuwe straatverlichting wordt aangesloten. De aanleg van het netwerk van nieuwe ondergrondse nutsvoorzieningen in fase 1 komt ook stilaan in de eindfase. Het nieuw aangelegde net wordt dan nog getest en uiteindelijk worden de huisaansluitingen overgezet van het oude naar het nieuw netwerk (overkoppelingen).

 

Kruispunt Stappersdijk – Breden Els afgesloten

De aannemer voert van 28 mei tot aan het bouwverlof in het deel tussen het rondpunt met de Soef tot en met het kruispunt met de Breden Els volgende werken uit: de heraanleg van de voetpaden, de aanleg van de fietspaden en de boordstenen, en het afschrapen van het asfalt.

Hierdoor zal het kruispunt Stappersdijk – Breden Els ook voor plaatselijk verkeer niet meer bruikbaar zijn.

 

Aparte omleiding voor fietsers

Voor de fietsers is er een aparte omleiding voorzien. Zij kunnen vanuit Soef, naar Soefpad (doodlopend voor autoverkeer), Pegelstraat, Breden Els en dan via Varenstraat (doodlopend voor autoverkeer) naar Wezel en Wezelbaan (en omgekeerd). De fietsers vanuit het Heike nemen best de omleiding via Stappersdijk, Polkaweg, dan via het smalle fietspaadje tot aan parking van Electro Bruyninckx en dan zo naar Soef en de bovenstaande omleiding. Op deze manier kunnen ze het kruispunt Stappersdijk – Breden Els vermijden. Omwille van het vele werfverkeer met zware vrachtwagens en machines is het niet veilig voor fietsers om dit kruispunt te gebruiken.

De fietsomleidingen zijn niet bruikbaar voor het autoverkeer omwille van obstakels op de weg (o.a. fietspaadje Polkaweg, Soefpad, Pegelstraat en Varenstraat).

 

Bereikbaarheid handelaars

Met de start van de feitelijke aanleg van de fietspaden gaat er meer hinder zijn voor de plaatselijke bewoners. Ook de bereikbaarheid van de lokale handelaars gaat niet meer optimaal zijn. Toch zal de aannemer maximale inspanningen leveren om dit tot een minimum te beperken. Dagbladhandel ’t Hoekske zal bereikbaar blijven via Breden Els. Frituur Rijsberg zal niet altijd bereikbaar zijn met de auto: klanten parkeren hun auto best aan Soef, Breden Els of Stappersdijk en gaan dan best te voet tot aan de frituur.

 

Kruispunt met Wezelbaan in augustus

Na het bouwverlof start de aannemer met de heraanleg van het kruispunt met de Wezelbaan, dat dan voor een drietal weken wordt afgesloten. Tijdens deze werken geldt dan de omleiding voor fase 1b. Bij de start van het nieuwe schooljaar zal het kruispunt dan terug bruikbaar zijn voor het verkeer tussen Mol-Gompel en Wezel.

Tegelijk en aansluitend start de aannemer ook met de aanleg van de fietspaden tussen het kruispunt met Breden Els en het kruispunt met Wezelbaan. Ook het wegdek zal vernieuwd worden. Deze werken zullen in de loop van oktober afgerond zijn, waarna men zal starten in fase 2 (tussen kruispunt met Wezelbaan en de Ring).

 

Opsplitsen voor minder hinder

De oorspronkelijke planning was dat de aannemer met deze werken zou starten begin mei. Maar door de late winterprik in maart en wat onverwachte obstakels (boomwortels verstrengeld met nutsleidingen, oude septische putten en een stookolietank), is de planning van de vernieuwing van de nutsvoorzieningen wat uitgelopen. Hierdoor heeft men besloten om niet onmiddellijk de volledige strook van fase 1 aan te pakken, maar deze op te splitsen: van rondpunt Soef tot kruispunt Breden Els pakt men aan vóór het bouwverlof, van kruispunt Breden Els tot kruispunt Wezelbaan na het bouwverlof. Hierdoor zal er tijdens het bouwverlof minder hinder zijn voor de plaatselijke bewoners.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be