Naar inhoud
Gemeente Mol

Saigo Sterrenbos start met type 2

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 4 mei 2018

Als enige school in Vlaanderen start Saigo Sterrenbos volgend schooljaar bijkomend met het onderwijsaanbod ‘type 2’. Dit extra aanbod richt zich op kleuters en kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Saigo Sterrenbos beschikt over alle troeven om deze kinderen op maat te begeleiden zodat ze – binnen hun mogelijkheden – alle kansen in het leven kunnen grijpen. Type 2 vormt de perfecte aanvulling op ons huidige type ‘Basisaanbod’, gekend als de vroegere types 1 en 8.”

De beslissing van de Vlaamse overheid om type 2 goed te keuren in Saigo Sterrenbos is het resultaat van twee jaar intensief voorbereiden. Het M-decreet dwong elke school voor buitengewoon onderwijs om na te denken over onze toekomst. Alleen het basisaanbod is onvoldoende om als school voldoende sterk te blijven. Type 2 past het bij de mogelijkheden van de school, zo luidde de conclusie. Een werkgroep ging binnen de school vervolgens aan de slag om een sterk en overtuigend dossier op te maken voor de Vlaamse overheid.

 

Goed nieuws voor ouders uit de regio

Eind april kwam het verlossende bericht. Saigo Sterrenbos is de enige school in Vlaanderen die bijkomend type 2 mag organiseren. Dat is vooral goed nieuws voor alle ouders van kleuters en kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking in Mol en omliggende gemeenten. Nu zitten hun kindjes tot meer dan een uur per dag in de bus om naar een verder gelegen school te gaan. Dat weegt op een kind en is enorm stresserend. Ook de leerlingen van Saigo Sterrenbos genieten van gratis busvervoer van en naar school.

 

Volwaardig deelnemen aan onze samenleving

Type 2 richt zich op kleuters en kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Deze kinderen krijgen in kleine klasgroepjes een individuele begeleiding op maat met speciaal opgeleide leerkrachten, een ergotherapeut, kinesisten en logopedisten. Alle aandacht gaat naar het welbevinden de talenten van de leerlingen. Via onderwijs op maat levert het schoolteam alle inspanningen om hen te leren lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast leren de kinderen alle noodzakelijke vaardigheden om zo zelfredzaam mogelijk te functioneren en zo volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Denk daarbij aan zichzelf verzorgen, naar de winkel gaan en koken, leren fietsen, het nemen van de bus,…

 

Kleuters welkom vanaf 2,5 jaar

De opstart van type 2 betekent meteen ook dat kleuters welkom zijn op de school. Dat is nieuw voor de school. Het basisaanbod is pas mogelijk vanaf de lagere school. Dat geldt niet voor type 2. Deze kinderen zijn al welkom vanaf 2,5 jaar. In het schoolteam werken al verschillende opgeleide kleuterjuffen. De nieuwbouw en de bosrijke omgeving hebben bovendien alle troeven en faciliteiten om deze kinderen te begeleiden en zich thuis te laten voelen. De school beschikt verder over twee ruime speelplaatsen en een lift wanneer er ook motorische beperkingen zijn. Er bestaan al afspraken om nauw samen te werken met De Witte Mol om expertise uit te wisselen en infrastructuur te delen. Zij beschikken over een ontspannende snoezelruimte.

 

Alle vertrouwen

Het schoolteam is er alvast helemaal klaar voor. De grote uitdaging is het vinden van voldoende kleuters en kinderen om in september twee klasjes te vormen. Hiervoor organiseert de school de komende maanden een informatiecampagne voor alle dokters, kinesisten, logopedisten, scholen, clb’s, hulpverleners,… in de ruime regio. Iedereen met interesse is alvast welkom op de informatieavond op dinsdagavond 5 juni om 19.30 uur.

 

Meer info: Saigo Sterrenbos, 014 31 36 96, saigosterrenbos@proximus.be