Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking omgevingsvergunning Populierenstraat 23

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 4 mei 2018

De heer en mevrouw De Meulenaer - Bertels, Paviljoenstraat 68, 2400 Mol en Peter en Leen Bertels - Van Langendonck, Mortelstraat 1, 3150 Haacht hebben een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van een winkelpand met woongelegenheid tot 3 woongelegenheden op Populierenstraat 23.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 april 2018 de aanvraag vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol

Meer info: ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

Downloads