Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking omgevingsvergunning Stokteloopstraat 12 en 14

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 2 mei 2018

WG CONSTRUCT gevestigd te Geelsebaan 124, 2430 Laakdal heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van twee halfopen ééngezinswoningen op Stokteloopstraat 12 en 14. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 april 2018 de aanvraag vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Meer info: ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be