Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking omgevingsvergunning Diepestraat 92

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 26 april 2018

pidpa gevestigd te Vierselse baan 5, 2280 Grobbendonk heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het slopen van een dienstwoning, een bijgebouw en bijhorende verhardingen bij een pompstation op Diepestraat 92. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 april 2018 de aanvraag vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Meer info: ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

Downloads