Naar inhoud
Gemeente Mol

Bekendmaking omgevingsvergunning Don Boscostraat 37

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 13 april 2018

Gemeente Mol gevestigd te Molenhoekstraat 2, 2400 Mol hebben een aanvraag voor
omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een buitenschoolse kinderopvang en het
renoveren van aanpalende klaslokalen op Don Boscostraat 37. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 april 2018 de aanvraag vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening en/of milieudienst in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Meer info:
> ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be
> milieudienst, 014 33 07 35, milieudienst@gemeentemol.be

Downloads