Naar inhoud
Gemeente Mol

Bedankt aan de 250 deelnemers voor workshops Woonomgevingsplan

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 23 maart 2018

Het gemeentebestuur bedankt alle inwoners die deelnamen aan de workshops voor de opmaak van een Woonomgevingsplan. Verspreid over drie workshops daagden meer dan 250 inwoners op om aan verschillende tafels uitdagende vragen te beantwoorden.  Tot waar loopt de dorpskern van mijn gehucht? En waar mogen er in mijn gehucht appartementen komen en waar niet? Welke woonvormen passen er in de dorpskern en welke niet?

Deze workshops zijn de eerste stap in de opmaak van een zogeheten Woonomgevingsplan voor de gehuchten. Het beleidsvoornemen om de komende jaren en decennia minder open ruimte aan te snijden betekent dat we met meer mensen op minder oppervlakte zullen moeten samenleven. Deze evolutie geldt niet alleen voor het Centrum, maar ook voor de gehuchten.

Slim en doordacht

Uiteraard moet deze ‘verdichting’ op een slimme en doordachte manier gebeuren, zodat de woon- en leefkwaliteit zowel voor bestaande als nieuwe bewoners gegarandeerd is. Niet overal zijn appartementen gepast of wenselijk. Bovendien bestaan er nog andere woonvormen die dezelfde doelstelling nastreven, bijvoorbeeld tweegezinswoningen, cohousing of gemeenschappelijke woonprojecten.

Woonkernen afbakenen

Een Woonomgevingsplan bakent in de verschillende gehuchten duidelijk de woonkernen af. Daarnaast kan er bepaald worden hoeveel bouwlagen en wat het maximale gabarit is binnen de zones waar appartementen toegelaten zijn. Meteen wordt ook duidelijk waar appartementen niet aan de orde zijn. Een Woonomgevingsplan wordt opgesteld voor het volledige Molse grondgebied buiten het RUP Centrum. Het RUP Centrum bevat al de vereiste antwoorden voor het centrumgebied.

Mee nadenken

Tijdens de workshops kregen de inwoners de kans om in kleine groepjes mee na te denken over deze thema’s. De resultaten van de workshops zullen worden gebruikt voor het opstellen van een ontwerp van Woonomgevingsplan. Dit zal in het najaar publiek worden voorgesteld, waarna er een periode volgt voor opmerkingen en suggesties.

Meer info: communicatie en ruimtelijke ordening, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be