Naar inhoud
Gemeente Mol

Proefopstelling verkeerspoorten moet snelheid in Meergorenbaan afremmen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 20 maart 2018

Het gemeentebestuur plaatst op maandag 26 maart twee verkeerspoorten in de Meergorenbaan en één in de Dijkstraat. De verkeerspoorten verplichten chauffeurs om hun snelheid te matigen, aangezien ze elkaar ter hoogte van de verkeerspoort onmogelijk kunnen kruisen. De verkeerspoorten worden geplaatst als proefopstelling met een tijdelijke signalisatie. Na de zomervakantie evalueren we deze proefopstellingen, waarna een beslissing volgt over al dan niet definitieve verkeerspoorten.

Naast het plaatsen van verkeerspoorten wil het gemeentebestuur de verkeersveiligheid in deze buurt verhogen met volgende extra maatregelen:

> Eénrichtingsverkeer in verbindingsstraatje Sluis – Meergorenbaan

Recente verkeerstellingen toonden aan dat het verbindingsstraatje Sluis – Meergorenbaan intensief gebruikt wordt. Eveneens voeren we vanaf 26 maart als proefopstelling éénrichtingsverkeer in van Sluis richting Meergorenbaan. We kiezen deze rijrichting omdat in deze situatie de voorrang van rechts als snelheidsremmer op de Meergorenbaan behouden blijft.

> Herinrichting kruispunt Meergorenbaan – Dijkstraat

Het kruispunt Meergorenbaan – Dijkstraat wordt op termijn heringericht met een meer haakse aansluiting van de Dijkstraat op de Meergorenbaan. Op die manier moet het verkeer van en naar de Dijkstraat snelheid minderen. Momenteel zijn de plannen in opmaak. De timing voor de heraanleg van dit kruispunt stemmen we af op het al dan niet bestendigen van de wegversmallingen. Dit zal vermoedelijk in het voorjaar van 2019 gebeuren.

> Herinrichting verkeersplein ter hoogte van Zuiderring – Kanaalstraat

Momenteel werkt het gemeentebestuur aan het ontwerp voor een herinrichting van het verkeersplein ter hoogte van transportfirma Gheys. Het versmallen van de rijbaan moet de verkeersveiligheid op dit knooppunt verhogen.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be