Naar inhoud
Gemeente Mol

Campagne ‘Ik knal zonder vuurwerk’ mikt op een eindejaar zonder vuurwerk

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 5 december 2017

De campagne waarin we afgelopen jaren iedereen opriepen om het eindejaar te vieren zonder vuurwerk, krijgt ook dit jaar een vervolg. Deze campagne die in onze politiezone in de eindejaarsperiode in 2015 klein begon, krijgt ieder jaar een groter draagvlak. Brandweer zone Kempen lanceerde op 4 december de campagne ‘Ik knal zonder vuurwerk’, met als ondertitel ‘… omdat ik weet wat de gevolgen kunnen zijn’. Al de vijftien gemeenten van onze zone nemen deel. Een prima idee vind je? Deel dan deze boodschap!

Ieder jaar opnieuw wordt er massaal vuurwerk afgestoken. De dagen nadien ontvangen we talrijke negatieve reacties. Ze verwijzen daarbij naar angstige, weggelopen dieren, het brandgevaar, het afval op straat, kleine kinderen die ’s nachts wakker schrikken, …

De aanhouder wint?

Heel wat instanties worden dan ook geconfronteerd met problemen veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk. Geen wonder dus dat dit jaar al tien hulpverleningszones, drie politiezones, de vzw Help Brandwonden Kids en tientallen steden en gemeenten hun medewerking aan deze campagne toezegden. Hiermee wordt een groot deel van Vlaanderen afgedekt. Ook nu weer zet de campagne, zonder opgeheven vingertje, mensen aan tot nadenken over de risico’s en gevolgen van vuurwerk. Met de campagne ‘Ik knal zonder vuurwerk’ dragen we samen de boodschap uit om zelf geen vuurwerk af te steken.

Geen vuurwerk afsteken, een bewuste keuze

Brandweer zone Kempen werkte een aantal campagnebeelden uit waarbij vier personen vertellen waarom zij feesten zonder vuurwerk:

  • Brandweerman: want ieder jaar rukt hij uit om branden te blussen veroorzaakt door vuurwerk
  • Ambulancier: want ieder jaar vervoert hij slachtoffers met ernstige letsels ten gevolge van vuurwerk
  • Meisje met hond: want zowel zij als haar hondje zijn bang van luide knallen
  • Paardenliefhebster met paard: want ieder jaar breken paarden uit omdat ze opgeschrikt worden door vuurwerk

Persoonlijk verantwoordelijk

In onze gemeente gelden de federale regels voor het afschieten van feestvuurwerk. Het lokale GAS-reglement vermeldt geen bijkomende maatregelen of sancties. Het zou voor onze politiediensten compleet onhaalbaar zijn om dergelijke verbodsbepaling te controleren. Inwoners die feestvuurwerk afsteken, moeten beseffen dat zij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de mogelijke schade of medische gevolgen.

Feestdagen niet compleet zonder vuurwerk?

Wie vindt dat de feestdagen niet compleet zijn zonder vuurwerk, trekt best naar één van de vele geplande vuurwerkspektakels van een professionele vuurwerkafsteker. Deze zijn veilig en zorgen ervoor dat de overlast voor bange kinderen en dieren beperkt blijft.

Meer info: brandweer zone Kempen, 014 56 66 30, info@brandweerzonekempen.be