Naar inhoud
Gemeente Mol

Na de winter start wegenis- en rioleringswerken in Beukenhoflaan

Beukenhoflaan
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 14 november 2012

Dinsdagavond 13 november vond er in de parochiezaal van Rosselaar (Balen) een informatieavond plaats over geplande wegenis- en rioleringswerken in de Beukenhoflaan. Omdat het merendeel van de werken zich situeren in Balen, ging de informatieavond door in onze buurgemeente.

Het studiebureau, de rioolbeheerder en de aannemer gaven een toelichting over het verloop van de werken. Verder konden de aanwezigen vragen stellen. 

De werken verlopen in verschillende fases, waarbij de Beukenhoflaan (zijstraat van de Molderdijk) in een tweede fase (na de winter) aan bod komt. Het grootste gedeelte van het projectgebied ligt in Balen – Rosselaar. 

Tijdelijke verkeerslichten ‘Westhoek’

Wanneer de werken in de Beukenhoflaan plaatsvinden, zullen naast auto’s ook fietsers moeten omrijden via de Molderdijk. Om het extra verkeer op het kruispunt ‘Westhoek’ in goede banen te leiden, komen hier tijdelijke verkeerslichten. Tegelijkertijd voert Balen in verschillende zijstraten enkelrichtingsverkeer in. Dit laatste moet de fietsers extra veiligheid geven. 

Timing

De eerste fase van het totaalproject start normaal gezien nog deze maand. De voorziene einddatum van het volledige project is voorzien in september 2013. 

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 81, verkeersdienst@gemeentemol.be