Naar inhoud
Gemeente Mol

Bosbeheerwerken in privébossen De Bleken, Toemaathoek-Sluismeer en Galbergen

bosbeheerwerken privebossen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 15 november 2012

De bosgroep Kempense Heuvelrug stelde een bosbeheerplan op voor drie boscomplexen in onze gemeente: De Bleken (Achterbos, Millegem), Toemaathoek-Sluismeer (Ginderbuiten) en Galbergen (Sluis). Deze beheerplannen werden goedgekeurd door het Agentschap van Natuur en Bos.  

De eigenaars van alle privébossen in deze complexen werd gevraagd mee in het gezamenlijk bosbeheerplan te stappen. In dit plan kunnen dan maatregelen voorzien worden die passen in het duurzaam bosbeheer: dunnen, bestrijden van exoten, vrijstellen van inheems loofhout zoals Zomereik, Berk,… Eigenaars kunnen deze werken in eigen beheer uitvoeren of een beroep doen op de bosgroep: (brand)houtverkoop, exoten bestrijden, aanplanten,… 

Bosverjonging

Jarenlang werd in veel privébossen weinig of geen bosbeheer uitgevoerd. Daardoor werd het bos donker en staan vele bomen er slecht bij. Verjonging van het bos is moeilijk door gebrek aan zonlicht. In functie daarvan vinden in 2013 dunnings- en lichtingskappen plaats. Er komt dan weer licht in het bos zodat nieuwe, inheemse en waardevolle bomen volop kunnen groeien en er meer diversiteit ontstaat. Op enkele plaatsen zullen ook groepen den gekapt worden om de bosverjonging te versnellen. 

De voorbije maanden werden exotische boomsoorten zoals de Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik al aangepakt. Het hout dat bij de dunning vrijkomt, wordt gebruikt voor industriële doeleinden: paletten- en kistenhout, isolerende OSB-platen, vezelplaten en papier.

 

 

Meer info: bosgroep Kempense Heuvelrug, 0477 93 25 51, joostmalliet@groenkempen.provant.be