Naar inhoud
Gemeente Mol

Scholen tekenen vernieuwde schoolcode

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 6 november 2012

De secundaire scholen van onze gemeente tekenden de vernieuwde schoolcode. Dit is een eerste concrete realisatie na de ondertekening van de engagementsverklaring ‘Solidariteit op school’ in januari van dit jaar. Deze schoolcode is een actieplan waarin de scholen gerichte stappen zetten naar meer solidariteit. Zowel de ouders als de leerkrachten gaan  met dit instrument aan de slag.

De vorige Molse schoolcode dateerde van 2005 en was dringend aan hernieuwing toe. In januari 2012 werd een engagementsverklaring opgesteld. Hierin zijn zes stappen naar meer solidariteit op school vooropgesteld. Deze stappen worden de komende drie jaar gezet. De eerste stap is de vernieuwde schoolcode. De secundaire scholen ondertekenden begin dit schooljaar deze schoolcode.

 

Deze schoolcode is een unieke actie, ontstaan door een nauwe samenwerking tussen scholen, dienst samenlevingsopbouw, het OCMW en de gemeente. Bekijk hier de engagementsverklaring en schoolcode.

 

Waarom een schoolcode?

Armoede gaat over meer dan centen. Het gaat over mensen. Het gaat over de houding van mensen tegenover elkaar. Over hun participatie aan onderwijs, het sociale en culturele leven. Mensen in armoede blijven nog vaak verstoken van basisrechten. Onder meer van het recht op gelijke kansen in het onderwijs.

 

De scholen engageren zich om aandacht te besteden aan sensibilisering rond armoede op school, te investeren in laagdrempelige en duidelijke communicatie naar de ouders. Ze willen de betrokkenheid van ouders verhogen en werken aan een aanvaardbaar kostenbeleid.

 

Hiermee willen de scholen ook de toegankelijkheid voor kansarme gezinnen – als omgekeerd – de toegankelijkheid van de scholen naar de gezinnen, verbeteren.

Zo betekent de schoolcode voor beide groepen (ouders en school) een instrument om blijvend naar elkaar toe te groeien, als partners in de strijd tegen armoede en uitsluiting.

 

Voorbeelden van actiepunten in de schoolcode:

  • Scholen streven naar een aanvaardbaar en realistisch kostenbeleid, hiervoor probeert de school waar mogelijk kosten te beperken.
  • Scholen besteden meer aandacht aan de communicatie tussen school en ouders, hiervoor zet de school in op vertrouwenspersonen die gekend zijn door de ouders.
  • Scholen werken bewust aan sensibilisering rond de armoedeproblematiek, hiervoor besteedt  de school tijd en aandacht aan de culturele achtergrond en gezinssituatie van elke leerling.

 

In de schoolcode staan 26 concrete acties waar scholen aan werken.

 

Ondersteuning van scholen

Om de secundaire scholen te ondersteunen in hun werking rond solidariteit op school organiseert de dienst samenlevingsopbouw volgende workshops:

-     Optimaliseren van de schoolcode

-     Optimaliseren van de Molse schoolcode

-     Kwalitatief inschrijvingsbeleid

-     Communicatie tussen school en ouders

-     Werken met ervaringsdeskundigheid

-     Werken met een solidariteitsfonds

-     Verhogen van cultuurparticipatie

Naast dit aanbod kan er op vraag van een school nog extra ondersteuning worden aangeboden. Zo kregen verschillende scholen ondersteuning tijdens overlegmomenten over ‘armoede op school’ door de dienst samenlevingsopbouw. Ook kregen de scholen een toelichting over de werking van de dienst algemeen maatschappelijk werk op het OCMW. Op vraag van de scholen wordt er nu een extra workshop georganiseerd rond gesprekstechnieken. 

Meer info: OCMW, dienst samenlevingsopbouw, 014 33 16 19, samenlevingsopbouw@dsomol.be