Naar inhoud
Gemeente Mol

Openbaar onderzoek naar eerste stap deeltjesversneller van MYRRHA

donderdag 29 september 2022

Van 29 september tot en met 28 oktober loopt een openbaar onderzoek naar het project MINERVA van SCK CEN. Deze onderzoeksinstallatie vormt het eerste deel van de deeltjesversneller voor het MYRRHA-project. MYRRHA wordt 's wereld eerste multifunctionele onderzoeksreactor die wordt aangedreven door een lineaire deeltjesversneller van 300 meter lang.

MYRRHA is ’s werelds eerste door een deeltjesversneller aangedreven onderzoeksreactor. Met die wereldprimeur werkt SCK CEN aan een hoogtechnologische oplossing voor een reeks prangende, maatschappelijke vragen. Hoe kunnen we radioactief afval optimaler beheren? Hoe kunnen we kanker nog doeltreffender bestrijden? Hoe verzekeren we de veiligheid van kernfissie- en kernfusiereactoren? Hoe kan de lood-bismuttechnologie van MYRRHA gebruikt worden in het onderzoek naar Small Modular Reactors (SMR)?

Vergunningen

Om de nodige vergunningen te krijgen voor het bouwen en uitbaten van MINERVA, diende SCK CEN een vergunningsaanvraag in bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). De vergunningsaanvraag valt onder de oprichting en exploitatie van een inrichting van klasse IIA – ioniserende stralingen. Je kan het aanvraagdossier tijdens het openbaar onderzoek op afspraak inkijken op onze milieudienst in administratief centrum ‘t Getouw, Molenhoekstraat 2.

MINERVA en MYRRHA?

  • Basisprincipes van MYRRHA

De toekomstige reactorkern van MYRRHA is subkritisch. Dit betekent dat de reactor niet voldoende splijtstof bevat om zelf de kettingreactie te onderhouden. Hiervoor heb je een deeltjesversneller nodig. Die vuurt protonen af op de zware lood-bismut atoomkernen. De protonen doen neutronen afsplitsen van de lood- en bismutatomen, die op hun beurt splijtingen in de splijtstof veroorzaken. Een kettingreactie komt op gang. Wanneer de deeltjesversneller wordt uitgeschakeld, valt de MYRRHA-reactor onmiddellijk stil. Dat maakt van MYRRHA een bijzonder veilige installatie.

  • Bouw van een deeltjesversneller

Om de grootste betrouwbaarheid te verzekeren, kozen de experts van SCK CEN voor een lineaire versneller (linac). Een linac kan ontworpen worden met minder onderbrekingen in de protonenstroom van de bundel dan een cyclotron (ronde deeltjesversneller). De versneller voor MYRRHA krijgt een lengte van bijna 300 meter, zodat de bundel voldoende energie kan bereiken.

  • Hoe past MINERVA in dit verhaal?

De bouw van deze enorme deeltjesversneller gebeurt in verschillende fasen. De eerste stap is de realisatie van MINERVA. Deze onderzoeksinstallatie zal fungeren als het eerste stuk van de uiteindelijke deeltjesversneller voor MYRRHA. MINERVA versnelt de protonen tot een energie van 100 megaelektronvolt (MeV) en is gekoppeld aan 2 target stations:

  • Een station voor de productie van radio-isotopen voor onderzoeksdoeleinden en medische toepassingen (bv. kankeronderzoek en -bestrijding).
  • Een station voor onderzoek naar materialen voor fusie-applicaties.

Om de deeltjes te kunnen versnellen, is er een temperatuur dicht bij het absolute nulpunt nodig, zijnde 2 Kelvin (-271°C).

Lees hier alle info over MINERVA en MYRRHA, alsook de verdere planning van dit project: https://www.sckcen.be/nl/projecten/myrrha/minerva 

Bezwaren of opmerkingen?

Eventuele bezwaren of opmerkingen kan je indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan schriftelijk:

  • Via e-mail met ontvangstbevestiging naar milieudienst@gemeentemol.be. Vermeld FANC ref. BA-0300729 (I2022-1) in het onderwerp.
  • Via aangetekende zending naar het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2 in 2400 Mol.
  • Persoonlijk binnenbrengen bij de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, tegen ontvangstbewijs.

Meer info: milieudienst, 014 33 07 36, milieudienst@gemeentemol.be