Naar inhoud
Gemeente Mol

Rooien bomen en struiken boven ondergrondse pijpleiding in Gompel, Rauw en Wezel

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 17 november 2021

Vanaf maandag 22 november start de Nationale Maatschappij van Pijpleidingen (NMP) met het rooien van bomen en struiken boven de Nitraco pijpleiding N2 Lommel-Beringen. De pijpleiding doorkruist de gehuchten Gompel, Rauw en Wezel en sluit bedrijven aan om petrochemische producten te ontvangen. Tijdens het rooien wordt boven de pijpleiding een strook van 3 meter breed vrijgemaakt. Dit is nodig om de veiligheid en zichtbaarheid van de leiding te garanderen en interventies mogelijk maken.

De Nationale Maatschappij voor Pijpleidingen bracht alle locaties waar struiken of bomen een mogelijk gevaar opleveren in kaart. Het gaat zowel om individuele bomen als groepen bomen waar de wortels de leiding mogelijk kunnen beschadigen. Daarnaast beletten deze gewassen de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de leiding. Omdat de leiding wekelijks met een helikopter wordt gecontroleerd, moet deze ten allen tijde vanuit de lucht zichtbaar blijven. Ook bij interventies moet de leiding vlot toegankelijk zijn.

Hoe loopt de pijpleiding?

De pijpleiding doorkruist de gehuchten Gompel, Rauw en Wezel. Ze loopt grotendeels langs de spoorweg naar Hamont. Na het vroegere treinstation van Wezel verlaat de pijpleiding de nabijheid van de spoorweg en loopt ze op de grens tussen Rauw en Wezel door de bossen en velden richting Lommel. Bekijk hier het traject van de pijpleiding en de verschillende locaties waar de werken worden uitgevoerd.

Meer info: groendienst, 014 33 07 35, groendienst@gemeentemol.be