Naar inhoud
Gemeente Mol

Bredere en volledig vernieuwde fietspaden in de Sint-Theresiastraat

Sint theresia

Bekijk ook

Bekijk de plannen hier:

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 27 oktober 2021

In de week van 15 november start een aannemer in opdracht van het gemeentebestuur met het vernieuwen en verbreden van de bestaande fietspaden in de Sint-Theresiastraat, gedeelte tussen Postelarenweg en Achterbos. Met een breedte van amper 1,2 meter bieden de huidige fietspaden onvoldoende ruimte voor twee fietsers.

Door de slechte staat van het fietspad en de te beperkte breedte kiezen te veel fietsers in de Sint-Theresiastraat voor de rijbaan. Met deze werken gaan we voor maximaal fietscomfort en een verhoogde fietsveiligheid in deze belangrijke verbindingsweg met het Centrum.

Openbaar domein
De vernieuwing van het fietspad met rode dubbelklinkers gaat gepaard met een verbreding van een halve meter richting de woningen. Dit is uiteraard alleen mogelijk op de plaatsen waar er nog voldoende openbaar domein tussen het huidige fietspad en de rooilijn beschikbaar is.

Hinder tijdens de werken
De aannemer start aan de zijde van de Postelarenweg met de oneven kant van de straat. Wanneer deze volledig is afgewerkt, komt de overzijde aan de beurt. Het bestaande fietspad wordt stapsgewijs opgebroken en vervangen. Ter hoogte van de opschuivende werfzone geldt beurtelings verkeer, mogelijks met tijdelijke verkeerslichten.

In de eerste fase concentreren de werken zich tussen de Postelarenweg en de Koekenberg. Vooraleer het fietspad tussen Koekenberg en de ovonde kan verbreed worden, moeten de verlichtingspalen eerst verplaatst worden, inclusief het ondergronds brengen van de nutsleidingen. Dit zal gebeuren in het voorjaar van 2022, waarna ook hier de fietspaden zullen worden heraangelegd.

Meer info: openbare werken, openbarewerken@gemeentemol.be, 014 33 08 19