Naar inhoud
Gemeente Mol

Nieuw ZEBRApad Lindeplein in Millegem voor veiligere schoolomgeving

dinsdag 14 september 2021

Ter hoogte van de kerk in Millegem (Lindeplein) verdwijnen twee zebrapaden. Deze ruimen plaats voor één opvallend ZEBRApad dat eerder al werd aangelegd. Met deze aanpassing willen we de verkeersveiligheid aan Millekemol verbeteren.

De twee zebrapaden (Lindeplein) die verdwijnen, liggen in een bocht. Hierdoor is de zichtbaarheid beperkt. Het nieuwe opvallende ZEBRApad verbindt de middengang van het Lindeplein (parking kerk) met de verkeersgeleider aan de overkant van de straat, gelegen tussen de Pater Paulstraat en de St.-Odradastraat.

Het nieuwe ZEBRApad zorgt niet alleen voor een veiligere oversteek, maar geeft ook een duidelijk signaal aan de automobilist dat hij hier voetgangers kan verwachten en zich in een schoolomgeving bevindt.

School stimuleert parkeren op Lindeplein

Ook het beperkte parkeerverbod in de St.-Odradastraat draagt bij tot een veiligere schoolomgeving in Millegem. Ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen, worden door de school gestimuleerd hun auto te parkeren op het Lindeplein (kerk). Van daaruit kunnen zij dan de straat oversteken via het nieuwe ZEBRApad. Gemachtigde opzichters, ingezet door de school, houden een oogje in het zeil.

De sensibiliseringsactie van de school (Millekemol) waarbij ouders worden aangemoedigd op het Lindeplein te parkeren, werpt al vruchten af. Heel wat ouders, kleuters en lagereschoolkinderen gebruiken de nieuw gerealiseerde inkom aan de kant van het Lindeplein. Hierdoor is het aan de andere schoolpoorten al merkbaar rustiger.

Nieuwe oversteekplaats toegankelijker maken

Om de veiligheid aan het nieuwe ZEBRApad te verhogen, wordt de middengang van het Lindeplein in de toekomst afgesloten met wegneembare paaltjes. Daarnaast worden ook de boordstenen van de verkeersgeleider verlaagd. Zo kunnen fietsjes, kinderwagens, rolstoelen, rollators er makkelijker op- en afrijden.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be