Naar inhoud
Gemeente Mol

“Deltavariant blijft zeer besmettelijk, ook bij gevaccineerden”

ziekenhuis
donderdag 9 september 2021

De deltavariant van het coronavirus blijft zeer besmettelijk, zelfs bij wie gevaccineerd is. Dat bewijst een recente virusuitbraak bij zorginstelling De Witte Mol, waar zowel bij zorggebruikers als medewerkers een zeer hoge vaccinatiegraad bereikt werd. Om de uitbraak snel in kaart te brengen én de verdere verspreiding te stoppen, organiseert De Witte Mol de komende dagen collectieve testrondes bij alle zorggebruikers en medewerkers. Gelukkig zorgt dit dankzij de hoge vaccinatiegraad in onze regio niet voor extra druk op het Heilig Hartziekenhuis. Toch wordt het ziekenhuis uit voorzorg gevraagd om op te schalen en capaciteit te reserveren voor coronapatiënten. Op dit moment leidt dit niet tot een afbouw van de overige zorgactiviteiten. 

Heilig Hartziekenhuis

 • Op dit moment verblijft in het Heilig Hartziekenhuis één coronapatiënt. Deze verbleef aanvankelijk op intensieve zorgen, maar ligt momenteel op de gewone afdeling.
 • Het Heilig Hartziekenhuis benadrukt dat vrijwel alle patiënten die in het ziekenhuis belanden niet gevaccineerd zijn. Vaccinatie is en blijft de beste manier om jezelf te beschermen tegen zware – en blijvende – ziekte.
 • Ook de overige ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Kempen zitten in een gelijkaardige situatie. Het totale aantal coronapatiënten in de 4 regioziekenhuizen schommelt aanhoudend tussen de 10 à 15 patiënten.
 • De situatie in onze regio staat in schril contrast met de situatie in Brussel, waar een veel lagere vaccinatiegraad heerst. In de Brusselse ziekenhuizen raken de diensten intensieve zorgen stapsgewijs overbelast, waardoor de overheid achter de schermen werkt aan een nationaal spreidingsplan.
 • Vanuit dit streven worden alle ziekenhuizen gevraagd om een bepaalde capaciteit voor te behouden voor coronapatiënten.
 • Het Heilig Hartziekenhuis was al op deze situatie voorbereid, wat betekent dat deze opschaling niet leidt tot een daling van de overige zorgactiviteiten. We hopen dat verdere opschaling niet nodig zal blijken, want dan is een afbouw van de reguliere zorg jammer genoeg onvermijdelijk.

Vaccinatiecentrum

 • Het vaccinatiecentrum hoopt eind deze week zicht te krijgen op het aantal inwoners van Baldemore dat geselecteerd is voor een 3de
 • Afhankelijk van dit aantal zullen we de nodige ‘prikdagen’ in ons vaccinatiecentrum voorzien, zodat in de loop van volgende week hiervoor de uitnodigingen kunnen vertrekken.
 • Momenteel krijgen slechts specifieke categorieën (kankerpatiënten, patiënten met immuniteitsonderdrukkende medicatie,…) een 3de De strikte selectie gebeurt op basis van de dossiers van de huisartsen en de ziekenfondsen.
 • Deze week verstuurden we nog een 65-tal vaccinatie-uitnodigingen naar zogeheten ‘tweedekansers’ van alle leeftijden en kinderen die de afgelopen weken 12 jaar werden. Zij worden uitgenodigd op 25 september voor een 1ste Op zaterdag 16 oktober krijgen ze hun tweede vaccinatie.
 • Op dit moment is zaterdag 16 oktober de laatste vaccinatiedag van ons vaccinatiecentrum. Wat de verdere toekomst brengt, weten we op dit moment nog niet.
 • In elk geval moeten we van Vlaanderen ook in het najaar vrijwel meteen een zekere vaccinatiecapaciteit kunnen voorzien. De komende weken bestuderen we binnen Baldemore op welke manier we ons hierop voorbereiden en wat dit betekent voor het huidige pop-up vaccinatiecentrum op site De Zwaan.
 • We hopen evenwel zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen van Vlaanderen over een eventuele uitbreiding of veralgemening van een ‘boosterprik’. Dit helpt ons bij het uitstippelen van de toekomst van onze huidige vaccinatie-infrastructuur.
 • We begrijpen dat er op medisch vlak nog heel wat onduidelijkheden zijn over een ‘boosterprik’. Zo zijn er nog volop studies lopende naar de ‘blijvende immuniteit’ van de bestaande vaccins en werken de vaccinontwikkelaars aan bijsturingen voor een grotere bescherming tegen de deltavariant. Beide elementen hebben begrijpelijk een impact op de snelheid van besluitvorming.

Besmettingen

 • Het aantal besmettingen ging de afgelopen week naar beneden. Zo registreerden we deze week nog 33 besmettingen, terwijl dit een week eerder nog 64 gevallen betrof.
 • Hierdoor daalde onze incidentiegraad van 173 naar 89,1. Dit cijfer weerspiegelt het aantal besmettingen voor de laatste 7 dagen op 100.000 inwoners.
 • De geregistreerde besmettingen situeren zich vrij verspreid in alle leeftijdscategorieën, inclusief kinderen en jongeren. Gelukkig blijven de besmettingen bij de 60-plussers nog uiterst beperkt.
 • Bij elke besmetting volgt contactonderzoek, inclusief de identificatie van hoogrisicocontacten. Wie als gevaccineerde wordt geïdentificeerd als hoogrisicocontact, mag na een negatieve test op de 1ste dag al meteen uit quarantaine. Wel moet er nog een tweede test op de 7de dag afgenomen worden. Voor niet-gevaccineerden blijven de regels van thuisquarantaine behouden.

Scholen

 • Voor besmettingen op scholen blijven de regels streng. Twee positieve kinderen in één klas leidt in de meeste gevallen tot een klasquarantaine, inclusief twee testen. Wanneer de leerkracht besmet is, volgt vrijwel automatisch een klasquarantaine.
 • Een klasquarantaine leidt bij kleine kinderen vaak tot een opvangprobleem voor de ouders. We hebben zeker begrip voor de frustraties en de negatieve reacties die – meestal – terechtkomen bij de schooldirectie.
 • We benadrukken evenwel dat het CLB niet anders kan dan de huidige richtlijnen van de hogere overheid strikt op te volgen.
 • Op dit moment zijn in onze gemeente twee klassen in quarantaine. Het gaat daarbij over een kleuterklas en het 4de leerjaar van VBS De Toren in Achterbos. De school heeft alle ouders geïnformeerd.

Zorginstelling De Witte Mol

 • Zorginstelling De Witte Mol organiseert de komende dagen collectieve testrondes om een besmettingscluster helder in kaart te brengen en de verdere verspreiding zo snel mogelijk te stoppen.
 • De afgelopen dagen hebben 10 zorggebruikers binnen één leefgroep én 6 medewerkers positief getest op corona. Deze medewerkers waren actief in verschillende leefgroepen.
 • In samenspraak met het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid werd donderdag 9 september beslist om alle medewerkers en zorggebruikers van alle leefgroepen twee keer te testen. Zowel de zorgorganisatie als het gemeentebestuur is uiterst verrast door deze grote uitbraak.
 • De vaccinatiegraad in De Witte Mol is bijzonder hoog, zowel bij zorggebruikers als medewerkers. Bij de zorggebruikers ligt dit maar liefst op 99%.
 • Verdere informatie over de situatie in De Witte Mol lees je via gemeentemol.be/dewittemol