Naar inhoud
Gemeente Mol

Financiële zorgen over de start van het schooljaar? Blijf er niet mee zitten

Financiële zorgen over de start van het schooljaar Blijf er niet mee zitten
dinsdag 31 augustus 2021

Een nieuwe boekentas, turnpantoffels, boeken, een nieuwe laptop, op kot gaan… Veroorzaken de extra kosten bij de start van het nieuwe schooljaar financiële zorgen binnen jouw gezin? Dan staat de sociale dienst voor je klaar. Maatschappelijke werker Tessa Verwimp heeft zitdagen in de scholen en is rechtstreeks aanspreekbaar voor ouders én jongeren tussen 18 en 25 jaar. Je kan bij haar terecht met vragen over studietoelagen en schoolkosten, maar ook ook over vrijetijdskorting, huursubsidie, doorverwijzing voor juridisch advies, andere financiële ondersteuning,…

Sinds vorig schooljaar is Tessa Verwimp vanuit de sociale dienst jouw aanspreekpunt op school. Ze bekijkt jouw situatie en vertelt je welke mogelijkheden er zijn. 

Voor ouders

Er zijn heel wat mogelijkheden om je te helpen met schoolkosten, schoolmateriaal, laptops of andere financiële of administratieve vragen.

Ouders kunnen bij Tessa Verwimp terecht met allerlei vragen:

 • Wat moet ik doen als ik mijn (school)rekening niet kan betalen?
 • Wat is de vrijetijdspas? Heb ik recht op vrijetijdskorting?
 • Waar kan ik terecht voor juridisch advies?
 • Heb ik recht op verhoogd kindergeld?
 • Wat is de verhoogde tegemoetkoming?

Voor jongeren

Ook jongeren van 18 tot en met 25 jaar kunnen terecht bij Tessa. De steunmogelijkheden kunnen verschillende vormen aannemen:

 • Steun bij huisvesting: is het moeilijk om jouw kot te betalen?
 • Steun voor energierekeningen
 • Steun op vlak van gezondheid: waar heb ik recht op als ik mijn medische rekening niet kan betalen?
 • IT-ondersteuning: hulp nodig bij de aankoop van een laptop of internetabonnement?
 • Financiële hulp: financiële ondersteuning voor het betalen van een rekening
 • Steun voor mobiliteit: heb je nood aan een fiets of aan een abonnement voor de trein of bus?
 • Voedselhulp
 • Steun voor sport en ontspanning

Je kan ook bij de sociale dienst terecht als je student bent jonger dan 25 jaar en voltijds studeert of student ouder dan 25 jaar en gestart met studie voor de leeftijd van 25 jaar. Ontvang je een beurs of kinderbijslag? Ook dan kan je nog steun ontvangen. 

Positieve start vorig schooljaar

Tessa Verwimp is sinds vorig jaar het aanspreekpunt van de sociale dienst op de Molse scholen. Op deze manier hoopt de sociale dienst de drempel naar hulpverlening te verlagen voor ouders en schoolgaande kinderen. 

Vorig schooljaar vonden maar liefst 139 inwoners hun weg naar Tessa en werden 46 leerlingen verder geholpen met een laptop.

Meer info: Tessa Verwimp, 0471 61 54 74, tessa.verwimp@gemeentemol.be